Preskocit navigáciu
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky tento krát medzinárodne.

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky tento krát medzinárodne.

30.05.2016 Centrum testovania munície Nováky, podriadená súčasť Zásobovacej základne II Martin, je akreditované pracovisko Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle STN EN ISO/IEC 17025, registrované pod číslom S-144. Jednou z povinností vyplývajúcich z technickej normy je zúčastňovanie sa mezilaboratórnych porovnávacích skúšok (ďalej MPS). V dňoch od 16. do 20. mája 2016 sa na základe Memoranda o porozumení medzi MO ČR a MO SR o medzilaboratórných porovnávacích skúškach munície vykonávali medz...

Pracovná porada veliteľa Úradu logistického zabezpečenia

Pracovná porada veliteľa Úradu logistického zabezpečenia
25.05.2016      Dňa 25. apríla 2016 vykonal veliteľ Úradu logistického zabezpečenia  OS SR pracovnú poradu za prítomnosti hlavných funkcionárov ÚLZ OS SR a veliteľov priamo podri...

Deň víťazstva nad fašizmom

Deň víťazstva nad fašizmom
06.05.2016     Deň víťazstva nad fašizmom si príslušníci Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR pripomenuli dňa 6. mája 2016 zhromaždením na ktorom bol v úvode  prečí...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Deň víťazstva nad fašizmom

Deň víťazstva nad fašizmom
06.05.2016     Deň víťazstva nad fašizmom si príslušníci Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR pripomenuli dňa 6. mája 2016 zhromaždením na ktorom bol v úvode  prečí...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Odborné zhromaždenie funkcionárov podporných služieb logistiky a funkcionárov zodpovedných za hos...

Odborné zhromaždenie funkcionárov podporných služieb logistiky a funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IV 2016
05.05.2016      Vo štvrtok 5.mája 2016 sa uskutočnilo odborné zhromaždenie funkcionárov podporných služieb a funkcionárov zodpovedných za hospodárenie s materiálom ZT IV. Cieľom ...
Zdroj: ÚLZ OS SR

odborné zhromaždenie funkcionárov služieb výzbrojnej a výstrojnej služby

odborné zhromaždenie funkcionárov služieb výzbrojnej a výstrojnej služby
05.05.2016      Na úvod zhromaždenia všetkých prítomných privítal náčelník odboru výzbrojnej a výstrojnej služby ÚLZ OS SR podplukovník Ing. Martin Ržonca. Vo svojej prednáške pr...
Zdroj: ÚLZ OS SR

SÝRIA ako geopolitický problém

SÝRIA ako geopolitický problém
02.05.2016 Dňa 12.apríla 2016, sa v Zásobovacej základni  II  (ZZ II) v Martine konal Spoločensko – vedný seminár na tému: Sýria ako geopolitický problém. Seminára sa zúčastnil...

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZZ II

Veliteľské zhromaždenie veliteľa ZZ II
28.04.2016 Príslušníci Zásobovacej základne II Martin vyhodnotili splnenie úloh minulého roka na veliteľskom zhromaždení dňa 16. marca 2016 v priestoroch DZ Ústie nad Priehradou....

Odborné zhromaždenie náčelníka odboru služby PHM

Odborné zhromaždenie náčelníka odboru služby PHM
20.04.2016      V súlade so Smernicami o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2016 bolo v dňoch 20. a 21. apríla 2016 v priestoroch Kultúrneho a metod...
Zdroj: ÚLZ OS SR

Skočiť na menu
Share